Med vår tjänst slipper du krånglande faxmaskiner och fylla på papper. All hantering sker via e-post.

Inkommande fax kommer direkt som PDF till valfri e-post. Ingen fördröjning, allt sker direkt och automatiskt.

Du skickar fax genom att skicka ett e-mail till ditt konto hos oss. Faxet skickas direkt och du får givetvis kvittens på detta till din e-post när faxet är skickat.